Anmeldelser fra nogle af vores mange tilfredse patienter

Hvordan løses problemet med skelen?

Skelen kan beskrives med flere faktorer – hvornår den er opstået, hvorvidt øjnene står i forskellige retninger, dens varighed osv.

Typer af skelen

Med hensyn til hvornår skelen er opstået, så kan en skelen enten være medfødt eller tilkommet. Det er også vigtigt at vurdere, hvorvidt den er primær, eller sekundær – dvs. opstået pga. uklarheder i hornhinden, katarakt, patologi af glaslegemet og bunden i øjet. Skelen kan være periodisk (lot. strabismus concomitans periodicus) eller konstant (lot. strabismus concomitans continuus).

Det er meget vigtigt at vide, hvorvidt skelen er forbundet med øjets akkommodation eller ej. Med hensyn hertil kan der være en akkommodations skelen (lot. strabismus concomitans accomodativus), som er forårsaget af en ukorrigeret refraktionsfejl (nærsynethed, langsynethed, astigmatisme), og skelen vil ophøre, når der anvendes en optimal optisk korrektion; en delvis akkommodations skelen (lot. strabismus parcialis accomodativus), er når en optisk korrektion formindsker vinklen af skelen; og ikke-akkommodations skelen (lot. strabismus concomitans non accomodativus), er når en optisk korrektion ikke ændrer vinklen af skelen, dvs. sådanne måder af synskorrektion, som briller, linser eller korrektion med laser, ikke hjælper imod skelen.

Det er vigtigt at vurdere, om skelen er ensidig (strabismus concomitans monolateralis), eller alternerende (lot. strabismus concomitans aternans). Når der eksisterer ensidig skelen, er der hele tiden det ene øje som skeler, og det skelene øjets syn er normalt svagere. Sådan en nedsættelse af synet kaldes amblyopi (dovent øje). Synet bliver svagere fordi, for at hjernen skal undgå dobbeltsyn, så hæmmes synsindtrykket fra det skelende øje, så hæmmes det centrale syn. Graden af amblyopi bestemmes ifølge skarphed af synet, efter at have korrigeret refraktionsfejlen. Ifølge E. Kovalevskis, når amblyopi er af den første grad (I°), er øjets syn op til 0,8–0,9, når den er af anden grad II° – 0,5–0,7; III° – 0,3–0,4; IV° – 0,05–0,2; V° – mindre end 0,05.

Ved en alternerende skelen, så skeler de to øjnene på skift, og derfor plejer synet på begge øjne at være normalt.

I forhold til hvorvidt øjne står i forskellige retninger, så findes der fire typer af skelen: skelen rettet indad (lot. strabismus convergens), når det skelende øje er rettet mod næsen. Denne slags skelen mødes hyppigt, ca. 90% af skelene er af denne type. Skelen rettet udad (lot. strabismus convergens), når det skelende øje er rettet ud mod tinding, dette er meget mere sjældent – 10% af tilfælde, og ca. 60% af den findes hos nærsynede.Der er også skelen rettet opad (lot. strabismus sursum vergens) og skelen rettet nedad (lot. strabismus deorsum vergens). Der er også en blandet skelen, når øjet er rettet både vertikalt og horisontalt.

Indikationer af operations behandling – skelen, som ikke kan fjernes ved at anvende den konservative behandling, for det meste – briller. Skelen kan blive opereret i barndommen til helbredende formål, dvs. når man stræber efter at gendanne binokulært syn. For voksne mennesker er denne operation som regel kun kosmetisk, og uden synsforbedrende foremål.

Behandling af skelen

Skelen af lav grad kan korrigeres med briller, kontaktlinser eller korrektion med laser. Såfremt ingen af disse måder hjælper på grund af højere grad af skelen, opereres de voksne for skelen.

Der er to vigtige grupper af operationer for skelen: operationer som nedsætter øjenmuskelaktivitet og operationer som styrker den. Måden med operationen afhænger af tilstanden af øjets bevægelsesapparat, og størrelse af skelevinkel. Der besluttes individuelt, om der vil opereres flere muskler i et øje, eller muskler i begge øjne. Operationen udføres ved at anvende intravenøs anæstesi. Operationens varighed er op til 1 time.

Kosmetisk set er effekten god, når øjnenes retning er fuldstændig lige eller når den skelevinklen, som er tilbage, er ikke er mere end 7 grader.

Operation for skelen har ikke indflydelse på synets skarphed. Der forekommer tilfælde, hvor der opstår dobbeltsyn efter denne operation. Sædvanligvis er det en midlertidig tilstand, som forsvinder i løbet af nogle uger efter operationen.